THÔNG BÁO KHÁC
Về việc thanh toán học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
Xem tại đây
Đăng ký nhận chứng chỉ năng lực nghề nghiệp_Năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thông báo bảo trì hệ thống học tập trực tuyến ELOLMS
Xem tại đây
Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học_HK1 năm học 2021-2022 (tháng 03/2022)
Xem tại đây
Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 1 năm học 2021-2022 (ngày 26/12/2021)
Xem tại đây
Hướng dẫn sử dụng Thư viện của Trường đại học Mở Tp.HCM
Xem tại đây
Thông báo v/v cập nhật thông tin trang elo.edu.vn
Xem tại đây
Thông báo phát bằng tốt nghiệp Đợt 2/2021 hình thức Đào tạo từ xa và vừa làm vừa học
Xem tại đây
Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên chương trình đào tạo Cử nhân từ xa qua mạng đợt 1 năm học 2021-2022
Xem tại đây
Về việc thông tin điều chỉnh truy cập vào hệ thống quản lý học tập trực tuyến
Xem tại đây
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng năm 2020
Xem tại đây
Danh mục học liệu học kỳ 1 năm học 2021-2022
Xem tại đây
Danh mục học liệu học kỳ 1 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Danh mục học liệu cho học kỳ 3 năm học 2019-2020
Xem tại đây
Danh mục học liệu cho học kỳ 2 năm học 2019-2020
Xem tại đây
Tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị theo quy định mới của bộ Giáo dục
Xem tại đây