THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI
THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 4.2021 (HK2 nặm học 2021-2022)
Xem tại đây
Về việc thi vấn đáp một số môn học thuộc ngành Ngôn ngữ Anh_HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 ngày 12 và 13/03/2022 có chi tiết số phòng thi
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 05 và 06/03/2022 có chi tiết số phòng thi
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại Bình Thuận
Xem tại đây
Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022
Xem tại đây
THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI_HK2 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI KHÓA 04.2021
Xem tại đây
THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI_HK1 NĂM HỌC 2021-2022
Xem tại đây
Hướng dẫn kỹ thuật thi online_HK3 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Lịch thi và Danh sách sinh viên dự thi_HK3 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Danh mục môn thi và Cơ cấu đề thi_HK3 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thông báo thi HK3 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK2 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK1 năm học 2020-2021
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK3 năm học 2019-2020
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK2 năm học 2019-2020
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK1 năm học 2019-2020 (dành cho sinh viên K4/2019)
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK1 năm học 2019 – 2020 (dành cho sinh viên các khóa từ K3/2019 trở về trước)
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK3 năm học 2018 – 2019
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK2 năm học 2018 – 2019
Xem tại đây
Thời khóa biểu HK1 năm học 2018 – 2019
Xem tại đây